Kunskapsbanken

RSS

Skyltar för Handbrandsläckare

Vi på Skyltcentralen levererar ett brett sortiment inom brandskyltning. Detta expertinlägg om brandskyltar är framtaget i samarbete med Verifire Brandskyddsprojektering, som är ett brandkonsultbolag som arbetar med att säkerställa byggnaders brandskydd vid såväl nybyggnation, som ombyggnation eller vid statusinventeringar. Arbetsgivare, organisationer,...

Läs mer

Personantal i byggnader - Vilket antal skall det stå på skylten?

Vi på Skyltcentralen levererar ett brett sortiment inom brandskyltning. Detta expertinlägg om personantal är framtaget i samarbete med Verifire Brandskyddsprojektering, som är ett brandkonsultbolag som arbetar med att säkerställa byggnaders brandskydd vid såväl nybyggnation, som ombyggnation eller vid statusinventeringar. I detta...

Läs mer

Regler och annat att tänka på vid montering av nödutgångsskyltar

Vi på Skyltcentralen levererar ett brett sortiment inom brandskyltning. Detta expertinlägg om nödutgångsskyltar är framtaget i samarbete med Verifire Brandskyddsprojektering, som är ett brandkonsultbolag som arbetar med att säkerställa byggnaders brandskydd vid såväl nybyggnation, som ombyggnation eller vid statusinventeringar. I...

Läs mer
Lag om rökförbud

Lag om rökförbud

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om rökförbud att gälla i Sverige. Det blir då krav på att informera om att rökförbud råder.
Läs mer