Köpa skylt

Sjövägmärken

Sjövägmärken kallas även för sjöfartsskyltar och vars syfte är att underlätta en säker navigering för sjöfarten. Genom att varna om risker, införa förbud och upplysa de som rör sig på sjön skall sjövägmärkena verka för att minska risken för olyckor. Skyltarna fungerar som vägmärkena på land fast på sjön.

Typ av Sjövägmärken

Upplysningsmärken: Meddelar vad som är tillåtet, exempel på sådana aktiviteter kan vara: Förtöjning, Ankring, Vattenskidåkning med mera.
Förbudsmärken: Meddelar vad och var något är förbjudet. Det kan vara begränsning av farten eller förbud mot motorbåtar eller ankring. Förbudsmärkena kan kompletteras.
Varningsmärken: Används för att upplysa besökande om risker som finns. Det handlar om att varna för begränsat djup, bredd eller linjetrafik etc.
Påbudsmärken: Markerar ett påbud, t ex avge ljudsignal eller påbjuden färdriktning.

Utformning
Längs kusterna är det en tuff miljö, med kraftiga vindar, fuktig luft och regn som slår mot skylten som ofta sitter oskyddad. Därför har vi utformat skyltarna i stark strängpressad aluminium där vi bygger ihop skylten i 3-5 delar (beroende på storlek). Skyltarna är utformade enligt Sjöfartsverkets riktlinjer och i högreflekterande folie.

Storlek
Samtliga skyltar görs i tre olika storlekar, dessa benämns som Liten, Normal och Stor. Liten (100cm), skall användas där Transportstyrelsen medger att det tillfredställer behovet baserat på omgiven. Normal (150cm) är den storlek som oftast används och den används när sjövägmärket skall vara läsbart på upp till 500 meter. Skall sjövägmärket vara synligt på längre avstånd än 500 meter skall storlek stor (200cm) används. 

S100 Linfärja (1)
S100 Linfärja & S100 Linfärja & S100 Linfärja & S100 Linfärja

S100 Linfärja

från 4 846 kr

Sjövägmärke med beteckning S100 Linfärja och anger linstyrd eller lindriven färja.Denna sjöfartsskylt, som det också kallas, är i kategorin Varning...

Se all information
S106 Rörlig bro (1)
S106 Rörlig bro & S106 Rörlig bro & S106 Rörlig bro & S106 Rörlig bro

S106 Rörlig bro

från 4 846 kr

Sjövägmärke med beteckning S106 Rörlig bro och används för både klaffbro och svängbro.Denna sjöfartsskylt, som det också kallas, är i kategorin Var...

Se all information
S108 Badplats (1)
S108 Badplats & S108 Badplats & S108 Badplats & S108 Badplats

S108 Badplats

från 4 846 kr

Sjövägmärke med beteckning S108 Badplats och varnar sjötrafiken att området är avsett som badplats.Denna sjöfartsskylt, som det också kallas, är i ...

Se all information
S109 Fiskredskap (1)
S109 Fiskredskap & S109 Fiskredskap & S109 Fiskredskap & S109 Fiskredskap

S109 Fiskredskap

från 4 846 kr

Sjövägmärke med beteckning S109 Fiskredskap och varnar för fasta fiskeredskap, fiskodling eller liknande, som utgör en fara för sjötrafiken.Denna s...

Se all information
S110 Kabel & S110 Kabel & S110 Kabel & S110 Kabel

S110 Kabel

från 2 488 kr

Sjövägmärke med beteckning S110 KabelDenna sjöfartsskylt, som det också kallas, är i kategorin Varningsmärken, och används för att upplysa om de ri...

Se all information
S110 Rör & S110 Rör & S110 Rör & S110 Rör

S110 Rör

från 2 488 kr

Sjövägmärke med beteckning S110 RörDenna sjöfartsskylt, som det också kallas, är i kategorin Varningsmärken, och används för att upplysa om de risk...

Se all information
S111 Annan fara (1)
S111 Annan fara & S111 Annan fara & S111 Annan fara & S111 Annan fara

S111 Annan fara

från 4 846 kr

Sjövägmärke med beteckning S111 Annan fara och anger en fara för vilken särskilt märke inte finns. Farans art ska anges på tilläggstavla.Denna sjöf...

Se all information