Lag om rökförbud

Lag om rökförbud

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om rökförbud att gälla i Sverige. Lagen innebär att rökning blir förbjudet på allmänna platser så som t ex uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser, perronger/hållplatser och allmänna entréer på t ex sjukhus och andra allmänna byggnader.

För lekplatser som inte bara hyresgästerna har tillgång till, är nu kraven hårda på hyresvärden. Hyresvärden är nu tvungen att tydligt informera med skyltar att rökning är förbjuden enligt lag.

Om personal från hyresvärden ser personer som röker vid en lekplats, skall personalen enligt lagen nu "ingripa med information och tillsägelser". Personer som inte följer skyltar om rökförbud och tillsägelser, skall avlägsnas. Detta skall då ske med hjälp av polis eller ordningsvakter.

Ägare av butiker, caféer och restauranger är enligt lagen nu ansvariga att förbudet efterlevs, och måste se till att rökning inte sker på deras uteserveringar eller entréer. För detta krävs tydlig skyltning som informerar besökarna om förbudet mot rökning.

Rökrum är fortsatt tillåtna, men får inte utgöra mer än 25% av lokalens totala yta. Mat och dryck får ej medföras i lokalen, och den måste vara försedd med god ventilation.

Ansvaret för att skylta om rökförbudet anses falla på fastighetsägaren om verksamheten bedrivs i en galleria istället för butiksinnehavaren.

Skyltcentralen har ett brett sortiment av rökning förbjuden-skyltar. Utöver vårt standardsortiment av skyltar som informerar om rökförbud, hjälper vi dig även gärna att ta fram speciallösningar för dina behov. Tveka inte att höra av dig!

Föregående artikel Vad krävs för att få utfärda kontrollavgift?
Nästa artikel Kameraövervakningslagen och GDPR - vad gäller kring skyltningen?