Köpa skylt

Vattenskyddsområdesskyltar

För att skydda Sveriges dricksvatten kan både Länstyrelsen och kommunen i fråga fatta beslut att inrätta ett vattenskyddsområde. Det är inte möjligt att själv inrätta ett vattenskyddsområde, utan innan skyltar köps in skall det finnas ett beslut från länstyrelsen eller kommunen. 

Vattenskyddsområdets gräns skall märkas ut med en infartsskylt, ibland har skylten även en tilläggstavla som visar under vilket avstånd vattenskyddsområdet sträcker sig. Skylten monteras så att bilister kan observera vattenskyddsområdena när de kör längs vägarna. När ett vattenskyddsområde tar slut markeras det med en skylt där vattenskyddsområde är överkryssat. 

Du såg nyligen

Rensa nyligen visade