Rökning förbjuden skyltar

Det finns många platser i samhället som rökning inte är lämpligt. För att informera om detta väljer många att sätta upp skyltar som informerar om att rökning är förbjudet. På många platser är rökning förbjuden enligt lag. Då är det extra viktigt att informera om förbudet då besökare annars riskerar att bryta mot lagen och i värsta fall orsaka stora problem.

Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag i Sverige. Det blir då förbjudet att röka utomhus på ett flertal allmänna platser. Förbudet gäller vid t ex entréer till allmänna byggnader och lekplatser.

Om en hyresvärd tillhandahåller en lekplats som inte bara hyresgästerna har tillgång till, krävs att hyresvärden tydligt informerar om att rökförbud råder enligt lag. Detta görs lämpligen med tydliga skyltar om att rökning är förbjudet.

Butiksägare och restauranginnehavare är ansvariga att förbudet efterlevs, och måste se till att rökning ej sker på deras uteservering eller butiksentré. 

Du såg nyligen

Rensa nyligen visade