Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara

250 kr
ink moms
Artikelnummer 2016
Skylt Gasbehållare förs i säkerhet vid brandfara och standardiserat piktogram Gas under tryck. Skylten finns i aluminium, plast och som klisterdekal. Möjlighet finns att lägga till dubbelhäftande tejp eller skruvhål som fästmetod. Denna gasbehållare skylt var tidigare gul och då användes ofta termen varningsskylt gasflaskor.

Leveranstid: Skickas inom 48 timmar


Ändrat regelverk
Den 1 juni 2015 inträdde en viktig ändring kring reglerna om arbetsmiljörisker. Behållare och rörledningar på arbetsplatser skall fortsättningsvis nu vara märkta enligt ett nytt internationellt regelsystem. Detta innebär att samma skyltar används i stora delar av världen för att markera dessa faror och risker.

Detta innebär, att den gula skylt gasflaskor måste bytas ut. Senast 1 juni 2015 skall den skylten vara helt urfasad.

Skylten är numera vit, och har ett piktogram med röd kant och vit symbol.  Det nya regelverket kallas CLP-förordningen (Förordning (EG) nr 1272/2008). Kemiska risker på arbetsplatser skall numera märkas ut enligt detta regelverk.

De som inte byter till den nya skylten riskerar att åka på mycket höga kostnader. Arbetsmiljöverket har rätt att ta ut sanktionsavgift på mellan 15 000 kr och 150 000 om fel skyltar upptäcks vid en inspektion.

Denna produkt är lämplig för alla sorters gasflaskor, t ex används den ofta som gasolflaska skylt och varningsskylt gasol.

Du såg nyligen

Rensa nyligen visade