Olika ingen reklam tack-skyltar

Mallarna är färdiga att använda, tryck på designa själv för att anpassa innehåll.

Gör en insats för miljön

Sätt upp en ingen reklam tack-skylt!

200 000 ton. Så mycket papper går åt för att tillverka direktreklamen som distribueras till Sveriges hushåll varje år. Vid tillverkningen av pappret och senare vid distributionen av reklamen skapas utsläpp motsvarande miljontals ton koldioxid vilket bidrar till växthuseffekten.

Tvärtemot vad många tror ökar dessutom volymerna. Under 1980-talet uppgick mängden direktreklam per svensk och år till cirka 10 kg. Idag har mängden faktiskt femdubblerats.

Genom att sätta upp en ingen reklam-tack skylt bidrar du till en bättre miljö!

Design

Du bestämmer själv designen av din skylt med eller utan vår hjälp.

Produktion

Vi tar emot din order och skylten du beställt går direkt till produktion.

Leverans

Så fort skylten är färdig läggs den på lådan och droppar snart ner i din brevlåda.

Din insats gör skillnad!

Ingen reklam tack visar på ett artigt och vӓnligt sӓtt att denna familj inte ӓr intresserade av att få någon reklam i brevlådan. Man har tillrӓckligt med information och valmӧjligheter som det ӓr och ӧnskar inte samla på sig papper som man bara kastar ӓndå. En del gӧr det av miljӧskӓl, ju mer saker som trycks på papper desto mer skogar måste man hugga ner. Ej reklam kan vara ett steg i rӓtt riktning fӧr att spara på papper och dӓrmed bidra till en renare miljӧ.

Frågan alla borde ställa sig är om de faktiskt är i behov av all denna reklam. Det finns faktiskt många bra andra sätt att ta del av butikernas erbjudanden; genom hemsidor eller helt enkelt läsa bladen när man är på plats i butiken.

Gör en insats för miljön idag – beställ en ingen reklam tack-skylt från oss på Skyltcentralen. Hos oss designar du skylten själv och kan själv välja tex typsnitt, texter och färger.

Designa skylten själv

Nӓr man designar en ej reklam tack skylt så finns det olika saker att tӓnka på. Vissa trycksaker rӓknas inte som reklam och kommer dӓrfӧr att delas ut ӓndå. Då kanske man måste specificera skylten med Ingen reklam tack- Inte heller gratistidningar. Dӓremot så kan man inte skriva något på skylten om reklam som ӓr adresserad till en personligen, fӧr detta måste man ta bort sitt namn från huvudregistret.

Om det finns en viss sorts reklam man vill ha kan det vara bra att skriva det på skylten. Ingen reklam tack- fӧrutom IKEA katalogen, ӓr en vanlig text på dessa skyltar. Det gӓller alltså att vara klar och tydlig på Ingen reklam tack skylt, samtidigt som man vill vara vӓnligt. Ett nej tack låter mycket bӓttre ӓn ett burdust meddelande eller hotelse. En del gӧr det hela lite roligare också genom att skriva att de inte heller ӧnskar rӓkningar men att kӓrleksbrev ӓr vӓlkomna, eller något annat som kan glӓdja också brevbӓraren.

En Ingen reklam tack skylt kan vara stor eller liten, och bakgrundsfӓrgen kan också variera ganska rejӓlt. I en trappuppgång kan det finnas restriktioner men i ett villaområde ӓr det mer fritt. Det viktiga ӓr att man informerar om sitt val så det syns.