Allmänna villkor

LEVERANSTID

Svenska Skyltcentralen Aktiebolag skickar alla beställningar inom en vecka (oftast går det snabbare än så). Policyn gäller under normala omständigheter och inte vid exempelvis maskinfel, sjukdom, naturkatastrofer eller dödsfall, och kunden accepterar vid köp att leveranstiden således kan bli några dagar längre under vissa omständigheter. Om leveranstiden, av ovanstående onormala omständigheter, alternativt omständigheter av liknande karaktär, beräknas bli längre än 14 dagar, har kunden rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.

ÅNGERRÄTT

ÅNGERRÄTT
Enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) innehar kunden ångerrätt i 14 dagar för beställda, OGRAVERADE varor. Kunden accepterar vi köp att ångerrätten INTE gäller om kunden valt gravyr eller haft andra särskilda önskemål kring produktens utformning (enligt 5 § i ovan nämna lag).

REKLAMATION

Svenska Skyltcentralen ersätter självklart trasiga varor, och betalar även frakten för den nya varan till kunden. Med ”trasig” avses leveransskadade produkter, och inte sådana fall när konsumenten matat in en felaktig gravyrtext eller dylikt.

ÅLDERSGRÄNS

För att handla hos Svenska Skyltcentralen måste kunden vara minst 18 år eller ha målsmans medgivande.

KÖP VIA FAKTURA

Betalningsvillkor 14 dagar. Lagstadgad påminnelseavgift för närvarande 60 kr. Fakturorna överlåtes till Klarna AB. Kreditkontroll kan genomföras.

ÖVRIGT

Vi följer självklart Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), på alla punkter. Denna finns att läsa på: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050059.HTM

För företag gäller Köplag (1990:931) (KöpL)

Betalningsvillkor Företagsfaktura

30 dagars Betalningsvillkor vid företagsfaktura.